Ana Sayfa

CAD Tasarım

CAM Üretim

CAE Analiz

Projeler

Makaleler

Mühendislik

Optimizasyon

Eğitim

Mühendislik Forumu
 

Simülasyon

Genel

Simülasyon

Hızlı Prototipleme

Optik Tarama

Osman BEDEL

CV

Kontak

Ben Kimim

Makaleler

Email Listemize Katılın

 

 Ana sayfa      CAD Tasarım      CAM Üretim      CAE Analiz      Projeler       Makaleler      Mühendislik      Eğitim

AMORTİSÖR KULESİ VE ŞASE BÖLGESİNİN SONLU ELEMANLAR ANALIZ RAPORU

Bu çalışmada, amortisör kulesi ve şase bölgesi üzerinde oluşan gerilme dağılımı tespit etmek ve bu bölgede oluşan gerilme durumuna göre alternatif tasarımlar oluşturmak amacıyla statik analizler yapılmıştır.

Sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak yapılan analizler ile yol testleri sonuçları karsılaştırılmış ve yapılan analizlerin doğruluğu kontrol edilmiştir. Analiz programı olarak ANSYS Sonlu Elemanlar Analiz programı kullanılmıştır.

MODELLEME

şase ve briket parçalarının kalınlıkları, uzunluk ve genişliklerine göre çok küçük olduğundan her bir parça ayrı ayrı olmak üzere AutoDesk Mechanical Desktop (AMA) programı kullanılarak 3 boyutlu yüzey olarak modellenmiştir. Modellenen bu parçalar IGES formatında ANSYS analiz programı içerisine transfer edilmiştir. Bu parçaların yüzey modelleri Sekil 1, Sekil 2 ve Sekil 3’te görülmektedir. ANSYS içerisinde parçaların birbiriyle çalışma konumlarına göre montajı yapılmıştır (Sekil 4).

Modelleme aşamasında gerilme dağılımına etkisi olmayan veya gerilme acısından kritik olmayan küçük yari çaplı radiyuslar (köse yuvarlatmaları) ihmal edilmiştir.

Sekil 1. Amortisör Braketi yüzey Modeli

Sekil 2. şase yüzey Modeli

Sekil 3. L briket yüzey Modeli

perçinler üzerinde meydana gelen gerilmeler emniyet sınırları içerisinde olduğundan, modeldeki eleman şayisini az tutmak, modelleme ve çözüm zamanını arttırmamak amacıyla perçinler modellenmemiştir. Fakat, perçin bağlantılarının montaj üzerinde meydana getirdiği 2 veya daha fazla parçayı birbirine bağlama olayını simle etmek acısından amortisör Braketi ve şase perçin delikleri ortak olacak şekilde modellenmiştir. Bu durum, amortisör Braketi üzerinde oluşacak yükü, perçin bağlatışının ilettiği gibi şase üzerinde aktarılmasını sağlamaktadır.

Sekil 4. Amortisör Kulesi ve şase bölgesi montajı

MALZEME ÖZELLİKLERİ

Bu analizlerde kullanılan parçaların malzeme özellikleri aşağıdaki gibidir.

Elastisite Modülü E = 210.10³ N/mm²,

Poisson Oranı n = 0.3

SONLU ELEMANLAR MODELİNİN HAZIRLANMASI

yüzey olarak modellenen parçalar ANSYS içerisinde SHELL (kabuk) elemanlar kullanılmıştır. Bu AMAÇ için 6 serbestlik derecesine sahip elastik kabuk eleman olan SHELL63 kullanılmıştır. Sonlu elemanlar modeli hazırlanırken parça sac kalınlıkları;

Amortisör Kulesi t = 3.5 mm

şase t = 6 mm

L briket t = 6 mm

olarak alınmıştır.

Sonlu elemanlar modeli hazırlanırken, gerilme acısından kritik bölgelerdeki eleman şayisi daha yoğun olması sağlanmıştır. Ayrıca, analiz sonuçlarını etkilemeyecek sonlu elemanlar ağı oluşturulmuştur (Sekil 5.).

Sekil 5. Sonlu Elemanlar Modeli

Amortisör Braketi ve şase yüzeylerinin perçinlerle birbirine bağlanması ile bu yüzeylerin birbiriyle temas etmesi ve kontak olayını gerçekleştirmesi söz konusudur. Bu durum kontak elemanlar ile modellenmiştir.

SINIR ŞARTLARI VE YÜKLERİN TANIMLANMASI

Yoldan amortisörler vasıtasıyla şase üzerine dinamik yükler etki etmektedir. Bu durumda yoldan gelen yükleri belirlemek zor ve masraflı olacağından dolayı dinamik analizlerin yapılması yerine statik analizlerin yapılması daha doğru olacaktır. Bu durum göz önüne alındığında yoldan gelen dinamik yükler yaklaşık statik yüklerin 3 kati alınabilir. Ayrıca, yapılacak analizlerde en kotu yol durumu için göz önüne alınacağından her bir amortisör üzerine 10 KN’luk bir statik yük uygulanmıştır.

şase kros bölgelerine kadar modellenmiştir. Bu uç bölgelerden on kros bölgesindeki düğüm noktalarının x, y ve z yönlerindeki yer değiştirme serbestlik dereceleri tutulmuş, diğer uçta ise y ve z yönlerdeki yer değiştirme serbestlik dereceleri tutulmuş, eksen yönündeki ( x ) yer değiştirmeleri serbest bırakılmıştır.

Amortisör Braketi ile L Braketi ve şase yan yüzleri arasında ve L Braketi ile şase üst yüzeyi arasında oluşacak temas işlemi için kontak elemanlar kullanılmıştır. Kontak eden yüzeyler arasında sürtünme ihmal edilmiştir.

Sonuçları yayınlayamıyorum. Bu konuda bir yardıma ihtiyacınız varsa bana mail veya telefon ile ulaşabilirsiniz.

Osman BEDEL
Makine Yük. Müh.
osmanbedel@yahoo.com 

Mühendislerin Buluşma Mekanı

Mühendislik OKULU.com