Ana Sayfa

CAD Tasarım

CAM Üretim

CAE Analiz

Projeler

Makaleler

Mühendislik

Optimizasyon

Eğitim

Mühendislik Forumu
 

Simülasyon

Genel

Simülasyon

Hızlı Prototipleme

Optik Tarama

Osman BEDEL

CV

Kontak

Ben Kimim

Makaleler

Email Listemize Katılın

 

 Ana sayfa      CAD Tasarım      CAM Üretim      CAE Analiz      Projeler       Makaleler      Mühendislik      Eğitim

Bilgisayar Destekli Tasarim CAD

OSNAP MODLARI (SNAPLAR)

Çizimin duyarlı,hassas ve kolay bir şekilde yapılması için ve istenilen noktalardan kolayca yakalanabilmesi için kolaylık sağlayan yardımcı unsurla

Apparent intersection: Nesnelerin kesişim noktası veya uzantılarının kesişim noktası

CENter: Daire yada yay merkezi

FROm: Seçilen noktadan itibaren girilen mesafe kadar ötede paralel olan nokta

İNSert: Blok yada şekillerin yerleştirme referans noktası

İNTersection: Doğru yada eğrilerin kesişim noktası

MİDpoint: Doğru yada eğrilerin kesişim noktası

NEArest: Doğru yada eğrilerin kesişme noktasına en yakın nokta. blok içindeki eğri ve daireler bu komuttan etkilenmez.

NONe : Hiçbiri

NODe : Nokta

PERpendicular : Doğru yada eğriye dik çizme

QUAdrant :Bir daire yada yayın 0,90,180,270 derecelik 1/4'lik noktalarının en yakın olanı

QUIck: Diğer çabuklaştırma

TANgent : Daire yada yaya teğet nokta.

Point filters: X ve Y koordinat sistemleri üzerinde nokta vererek nokta yakalama işlemine yarar. Öncelikle hangi koordinat ekseni seçilmişse ilk belirtilecek nokta bu eksen üzerinde olmalıdır. Daha sonra programın istediği eksen üzerinden öteki nokta verilerek işlem tamamlanır.

Tracking:Objelerin osnapla yakalanabilen belirli yerlerinden birbirlerine göre olan kesişim noktalarından yakalamak için kullanılır.

Ddrmodes: Grid ve Snap gibi çizimin oluşturulmasına yardımcı komutları bir arada değiştirme olanağı verir. Solid fill, Qtext, Highligth gibi olanaklarla desteklenmiştir.

Ddosnap: Nokta yakalama modunu herhangi bir değere kilitlemede kullanılır. Nokta yakalamada kullanılan autucuğun (aperture) boyutunu değiştirmek için bir kayan çubuğa ve görüntülemek için bir imge kutusuna sahiptir.

GRIPS, DDGRIPS

Nesneler üzerindeki belirli noktaları daha kolay seçebilmek amacıyla geliştirilmiş mavi kutucuklara “grip” denir. Bunlar herhangi bir nesnenin uç noktaları orta noktası merkez noktası kadran noktası iki elemanın kesişim noktası ve bir blok elemanın yerleşim noktası gibi belirli yerlerde bulunurlar. Bir nesne herhangi komuta girmeksizin mouse!in sol tuşuyla seçilirse üzerinde gripler oluşur. Bu arada “Shift tuşu seçim setini oluştururken, eleman ekleme ya da eklenen elemanı çıkarmak amacıyla kullanılır.

Grip noktaları üç gruba ayrılır:

Cold grip: Yalnız osnap amaçlı kullanım için bulunurlar. Seçilen ve “shift” tuşuyla yeniden seçim dışı bırakılan nesne üzerinde belirli noktaları gösterirler. Orjinal rengi mavi’dir.

Warm grip: İşlem yapılacak (seçilen) nesne üzerinde yer alan griplerdir. nesneyle birlikte hareket ederler. Orjinal rengi mavidir.

Hot grip: Seçilen nesne üzerinde yapılacak işlem için temel hareket noktasını gösteren griptir orjinal rengi kırmızıdır. Gripler belirlendikten sonra “stretch”, “move”, “copy”, “scale” ve “rotate” işlemleri gerçekleştirilir. Gripler üzerinde değişiklik yapmak için ddgrips komutu kullanılır.

Ddgrips: Grip noktalarının çalışmasını renk ve büyüklüklerini belirlemek için kullanılır.

NESNE SEÇİM ALTERNATİFLERİ

Bu komutlar önceden oluşturulmuş nesneler üzerine uygulanır. Bu komutlar bir seçim kümesi belirtilmesini ister.Komut satırına select object uyarısı göndererek kullanıcıya bildirir.Select object geldiğinde kayar eksen takımı nesne seçimi hedef kutusuna dönüşür. Bu hedef kutusunun seçmek istediğiniz nesne kutusuna götürüp,clicklediğinizde o nesne seçilmiş olur. Seçilen nesnenin anlaşılabilir olması için aydınlatılır. Bir seçim kümesini oluşturmak için nesneler bu şekilde tek tek işaretlendiği gibi nesne seçiminde esneklik sağlayan diğer alternatifleri de kullanabiliriz. Bunlar :

WINDOW : Select object iletisine önce window girildiğinde first corner , other corner uyarıları gelir. Nesnenin seçilebilmesi için o nesnenin dikdörtgen içerisine tamamen girmesi gerekir.

CROSSING: Kullanılışı window ile aynıdır. Seçilen objenin dikdörtgen içerisine tamamen girmesine gerek yoktur. wındow ya da crossing olup olmadığını dikdörtgeni açma yönünden belirleriz. First corner other corner’in sağında olursa crossing olur.

LAST:En son çizilen nesne seçilir.

PREVİUS: En son oluşturulan seçim kümesi tekrar seçilmiş olur

WPOLYGON:Bu seçenek ile bir bölge oluşturulup bu bölge içinde kalan nesneler seçilir.

FENCE:

ALL: Çizimdeki bütün nesneler seçilir.

UNDO:Seçim kümesi oluşturulurken yapılan seçim işlemlerini geri alır.

REMOVE:R harfi yazıldığında görünür. Seçim kümesinden nesne çıkartma moduna geçişi sağlar.

ADD:Seçim kümesine tekrar eleman ekleme moduna geçer.

DDSELECT: Nesne seçe yollarını ve seçme kutusunu belirtir.

 

ÇİZİM KOMUTLARI

A-LINE(ÇİZGİ)

Command: l

LINE From point:

To point:

B-RAY

Command:RAY

 

Bu sayfa Tasarim Asamasinda !!!

AutoCAD Egitimleri icin bizimle baglantiya gecebilirsiniz.

Solidworks

I-DEAS

Osman Bedel
Makine Yuksek Muhendisi

Em@il :osmanbedel@biymed.com

Tel : 0 532 549 22 35

 

Mühendislerin Buluşma Mekanı

Mühendislik OKULU.com